Mai ige(idézet)-2019.05.09.

"Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak." / Jakab Apostolnak közönséges levele 3:18/

hitélet igehirdetések istentiszteletek vallás ima kereszténység evangélium jézus isten atya mennyország biblia idézet igék

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019-05.08.

"Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét ?! Nem tartja meg haragját örökké,mert gyönyörködik az irgalmasságban !" /Mikeás könyve 7 : 18/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.07.

"A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki." /János Evangyélioma 6 : 63-69/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.06.

"Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért." /János Evangyélioma 6 : 47-51/

0 Tovább

Boldog Anyák Napját!

Boldog Anyák Napját kívánok minden anyukának, nagymamának, dédnagymamának és üknagymamának!

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek