Mai ige(idézet)-2019.05.14.

"Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked." /Mózes IV. könyve 6 : 26/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.13.

"Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. És a tanítványokhoz fordulván, monda ő magoknak: Boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták; és hallani, amiket hallotok, de nem hallották." /Lukács Evangyélioma 10 : 21-24/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.12.

"Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok." /Mózes III. könyve 19 : 2/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.11.

"Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok." /Ámós könyve 5 : 14/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.10.

"Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik." /Máté Evangyélioma 23 : 12/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek