Mai ige(idézet)-2018.11.02.

"Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?" /Ezékiel könyve 18 : 30-31/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.11.01.

"Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok." /Példabeszédek 28 : 27/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.31.

"És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat." /Hóseás könyve 2 : 18-19/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.30.

"A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik." /Példabeszédek 15 : 13/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.29.

"Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." /Pál Levele a Rómabeliekhez 6 : 23/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek