Mai ige(idézet)-2019.06.02.

"Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." /János evangyélioma 1 : 9-14/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.06.01.

"A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben." /Pál I.Levele a Korinthusbeliekhez 12 : 4-6/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.31.

"Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét." /János Jelenésekről 14:12/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.30.

"Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." /Pál II. Levele A Korinthusbeliekhez 3 : 17/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.05.29.

"Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták." / Máté Evangyélioma 7:12/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek