Mai ige(idézet)-2019.06.17.

"Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelylyel ti mértek. Példabeszédet is monda nékik: Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é? Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere." /Lukács Evangyélioma 6 : 38-40/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.06.16.

"A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet." /János evangyélioma 6 : 63/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.06.15.

"Amiképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképen az özönvíz elött való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is." /Máté Evangyélioma 24 : 37-39/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.06.14.

"Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot,és a te jogodat, miként a delet.Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne! Mert az elvetemültek kivágattatnak; de akik az Urat várják, öröklik a földet." / Zsoltárok Könyve: 37 : 4-9 /

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.06.13.

" Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen." / Zsoltárok Könyve : 54 : 9 /

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek