Mai ige(idézet)-2018.12.19.

"És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között." /Zakariás könyve 6 : 12-13/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.12.18.

"Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten." /János Evangyélioma 6 : 26-27/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.12.17.

"És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer." /Ésaiás könyve 33 : 24/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.12.16.

"Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták." /Máté Evangyélioma 7 : 12/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.12.15.

"Uram, könyörülj rajtunk! Téged várunk; légy karjuk reggelenként, és szabadítónk a szorongatásnak idején!" /Ésaiás könyve 33 : 2/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Legfrissebb bejegyzések

Utolsó kommentek