Mai ige(idézet)-2018.10.10.

"A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul." /Példabeszédek 19 : 5/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.09.

"Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." /János Evangyélioma 8 : 34-36/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.08.

"Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt." /Példabeszédek 15 :28/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.07.

"És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." /János jelenésekről 13 : 15-18/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.06.

"Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak." /Jób könyve 5 : 18/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek