Mai ige(idézet)-2018.08.23.

"Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által." /Pál levele a Galátziabeliekhez 1 : 11-12/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.22.

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." /Lukács evangyélioma 16 : 10/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.21.

"Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat." /Pál levele a Rómabeliekhez 13 : 9/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.20.

"Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk." /Apostolok Cselekedetei 17 : 27-28/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.19.

"A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez." /Példabeszédek 26 : 28/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek