Mai ige(idézet)-2018.08.28.

"Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok." /Ámós könyve 5 : 14/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.27.

"A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad." /Példabeszédek 28 : 20/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.26.

"Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 3 : 16-17/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.25.

"Ne örülj, én ellenségem ! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom !" /Mikeás könyve 7 : 8/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.24.

"Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelylyel ti mértek. Példabeszédet is monda nékik: Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é? Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere." /Lukács Evangyélioma 6 : 38-40/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek