"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 1 : 18/