Mai ige(idézet)-2018.11.26.

"Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!" /Ésaiás könyve 33 : 22/

0 Tovább

Mai igék(idézetek)-2018.11.25.

"Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem." /Ésaiás könyve 49 : 15/

0 Tovább

Egy tudós, aki csak abban hitt, amit látott.

Wilhelm Conrad Röntgen 1895-ben felfedezett egy sugárzást, amit X sugárnak /későbbiekben röntgen sugárnak nevezték el/ nevezett el. 5 évvel később Lord William Thomson, más néven Lord Kelvin, korának legjelentősebb tudósa, aki felállította az abszolút hőmérsékleti skálát, azt állította, hogy a röntgen sugár csalás, hazugság, ostobaság, és nem létezik, mert nem látható. Wilhelm Conrad Röntgen 1901-ben elsőként megkapta a fizikai Nobel díjat, a nem látható röntgen sugár felfedezéséért. Az emberi ostobaság olyan nagy, hogy mindent tagad, ami nem látható, így az ateisták Isten létezését is tagadják. Csak hogy, akkor az elektromos áramot is tagadniuk kell, mert az sem látható szabad szemmel. Lehet, hogy nem is létezik? Vagy a frekvencia, ami szintén nem látható, mégis adásokat sugároznak rajta. Azoknak az embereknek, akik sértő megjegyzéseket tesznek az Istenben hívő emberekre, egy üzenet Blaise Pascaltól : „Ha Isten nem létezik, és te mégis hittél benne, akkor sem veszítettél semmit. Ám, ha Ő létezik, és te nem hiszed, mindent elveszítettél!”

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.11.24.

"A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása." /Példabeszédek 14 : 30/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.11.23.

"És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melylyel vétkezett, ezekért meg kell halnia." /Ezékiel könyve 18 : 24/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek