Mai ige(idézet)-2019.01.13.

"Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek." /János Evangyélioma 14 :11-12/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.01.12.

"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad." /Ésaiás könyve 54 : 10/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.01.11.

"Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él." /Habakuk könyve 2 : 4/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.01.10.

"Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni." /Jakab Apostolnak közönséges levele 3:2/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.01.09.

"Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek." /Ésaiás próféta könyve 42 : 1/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek