Mai ige(idézet)-2019.01.03.

"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim...." /Apostolok Cselekedetei: 1:8/

0 Tovább

Isten országának eljövetele

"Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van." /Lukács Evangyélioma 17 : 20-21/ "Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való." /János Evangyélioma 18 : 36/ A videó itt nézhető meg: https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/55.isten-orszaganak-eljovetele-atya-biblia-bibliai-filmek-87ooAOiVJjx03UK2

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.01.02.

"Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját." /János Jelenésekről 2 : 10/

0 Tovább

Boldog Új Évet Kívánok Neked!

A videó itt nézhető meg: https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/boldog-uj-evet-kivanok-neked-atya-biblia-evangelium-xpOdYC5AeeRm8gvN

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2019.01.01.

"Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." /János Jelenésekről 1 :7/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek