Mai ige(idézet)-2018.08.17.

"Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és akik csak örök életre választattak vala, hivének." /Apostolok Cselekedetei 13 : 46-48/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.16.

"A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet." /Pál levele a Rómabeliekhez 13 : 10/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.15.

"Óh Timótheus, őrizd meg ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; Amelylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Kegyelem veled! Ámen." /Pál I. levele Timótheushoz 6 : 20-21/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.14.

"Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét." /Ésaiás könyve 57 : 15/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.08.13.

"A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész." /Példabeszédek 19 : 9/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek